درصدد بهبود شرایط تفکیک زباله از مبدا هستیم

درصد قابل توجه از شهروندان زباله‌های خشک خود را تحویل پیمانکاران مدیریت پسماند نمی‌دهند.

رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با اشاره به اینکه با وجود همه اقدامات تبلیغی، اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی که سازمان مدیریت پسماندها انجام داده، هنور درصد قابل توجهی از شهروندان یا اقدام به تفکیک زباله‌ها نمی‌کنند و یا زباله‌های تفکیک شده خود را به خودروهای پیمانکاران این سازمان تحویل نمی‌دهند، گفت: جای شکی نیست که بدون‌ حمایت و پشتیبانی مردم و شهروندان اجرای طرح تفکیک زباله‌ها از مبدا به نتیجه و ثمر نمی‌رسد.

علی مقصودی افزود : با اطمینان می‌توان گفت بسیاری از شهروندان شهر اولین ها،شهر رشت کار تفکیک زباله از مبدا را انجام می‌دهند اما چون اعتماد و اعتقاد خود را  به اجرای درست طرح و اصولی تفکیک زباله‌ها از دست داده‌اند، زباله‌های خشک خود را به خودروهای مربوطه که با پخش آهنگ کاملاً مشخص است، تحویل نمی‌دهند.
وی ادامه داد: ما باید دوباره از نو به هر طریق که شده با استفاده از ظرفیت رسانه‌های گروهی، تبلیغات محیطی، گزارشهای صدا و سیما و همچنین فعالیتهای ترویجی پیمانکارانمان و همچنین استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد محیط زیستی با اجرای برنامه‌های هدفمند در جامعه، مجدداً اعتمادسازی کنیم و اطمینان از دست رفته را بازگردانیم.
رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در پایان افزود: اولویت اول ما این است که با تلاش بیشتر و مضاعف و اعتماد سازی، نگاه شهروندان  را به این موضوع تغییر دهیم و درصدد بهبود این وضعیت باشیم.

  نظرات