برگزاری سومین جلسه بررسی عملکرد پیمانکاران پسماند خشک

با حضور رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت عملکرد پیمانکاران جمع آوری پسماند خشک در مناطق یک، دو و چهار شهر رشت بررسی شد.

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ سومین جلسه بررسی عملکرد شرکت های جمع آوری پسماند خشک شهر رشت با حضور رئیس سازمان و مسئولان بازرسی و حراست برگزار شد.

در این جلسه در خصوص رفع نقایص، افزایش فعالیت شرکت ها، مشکلات و مسائل مربوط به جمع آوری پسماند خشک در مناطق و شیوه های مشارکت بیشتر شهروندان در امر تفکیک از مبدا بحث و بررسی لازم به انجام رسید.

  نظرات