پاکسازی جوی آب مقابل پایانه مسافربری

پاکسازی جوی آب، تخلیه زباله و لایروبی انهار در مقابل پایانه مسافربری شهرداری رشت توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به انجام رسید.
  نظرات