جلسه توان سنجی شرکت های هوشمند جمع آوری پسماند خشک

پیمانکاران بر اساس شیوه نامه جمع آوری هوشمند پسماند خشک ابلاغی وزارت کشور انتخاب می شوند.
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ جلسه کمیته صدور و لغو مجوز با موضوع توان سنجی شرکت های هوشمند جمع آوری پسماند خشک در سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برگزار شد.

در این جلسه که نمایندگانی از ادارات حراست، بازرسی، حقوقی و فاوا شهرداری مرکز و مسولان مالی و اقتصادی، بازرسی و حراست سازمان حضور داشتند، علی مقصودی رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت گفت : بر اساس فراخوان منتشر شده دو شرکت هوشمند جهت جمع آوری پسماند خشک بر بستر اینترنت نسبت به درخواست همکاری اقدام کردند.
وی با اشاره به اینکه این جلسه با هدف بررسی ظرفیت ها و اخذ مستندات لازم برابر شیوه نامه جمع آوری هوشمند پسماند خشک ابلاغی وزارت کشور برگزار گردید گفت : نمایندگان هر یک از شرکت ها با حضور و ارائه توضیحات در زمینه نحوه همکاری و تضامین لازم به بیان شیوه عملکرد خود پرداخته که در این راستا کمیته در خصوص همکاری با آنان تصمیم گیری می کند.

مقصودی با بیان اینکه به دنبال تنوع بخشی به شیوه های جمع آوری و جلب رضایت شهروندان هستیم گفت : در حال حاضر جمع آوری پسماند خشک در شهر رشت به شکل سنتی صورت می پذیرد که برآنیم تا با ترکیبی از انواع شیوه ها از جمله جمع آوری هوشمند بر اساس اپلیکیشن ها و همچنین جانمایی مجدد کانکس های دریافت زباله خشک در مناطق مختلف سطح شهر، شهروندان را نسبت به تفکیک و تحویل پسماند خشک بیش از پیش ترغیب نماییم.

  نظرات