لایروبی کانال فاضلاب در بلوار شهدای گمنام

لایروبی کانال فاضلاب و آبهای سطحی در منطقه چهار، بلوار شهدای گمنام، کوچه پنجاه و ششم با خودروی واتر جت سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به انجام رسید.

 

 

  نظرات