همکاری عالی شرکت گاز گیلان جهت جمع آوری کاغذ های بازیافتی

گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در راستای تفکیک از مبدا و جمع آوری پسماند خشک در ادارات و مدارس، شرکت گاز استان گیلان از ادارات پیشرو در زمینه جمع آوری پسماند خشک و کاغذ بوده که جا دارد سایر ادارات شهر رشت نیز در خصوص مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا به وظایف شهروندی عمل نموده و اهتمام بیشتری داشته باشند.

قابل ذکر است که سازمان‌ مدیریت پسماندهای شهرداری رشت جهت جمع آوری کاغذ های بازیافتی و پسماندهای خشک، یک پیمانکار را مشخصا برای این منظور جهت حضور در ادارات و مدارس سطح شهر رشت به خدمت گرفته است

 

 

  نظرات