بررسی فعالیت های سازمان با حضور عضو شورای اسلامی شهر رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ صبح روز چهارشنبه دهم آبان ماه  محسن سماکچی عضو شورای اسلامی شهر رشت با حضور در سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با علی مقصودی ریاست این سازمان دیدار و به بررسی روند فعالیت های این سازمان و اهم اقدامات انجام شده پرداخت
  نظرات