بازدید از سامانکده سگ های بلاصاحب شهری

باحضور رئیس کمیسیون بهداشت،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر از سامانکده سگ های بلاصاحب شهرداری رشت بازدید شد.

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ صبح روز دوشنبه بیست و دوم آبان ماه حسن کریمی کرنق رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر رشت همراه با علی مقصودی ریاست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری با حضور در سامانکده سگ های بلاصاحب از روند اصلاح و بهسازی جایگاه و احداث تاسیسات جدید بازدید نمودند. مقصودی در این بازدید

مقصودی در این بازدید با بیان اینکه سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت تلاش نموده با همکاری حامیان حیوانات این سامانکده را به حداقل استاندارد مطلوب برساند گفت : با توجه به بهسازی سامانکده نیاز به تکمیل زیرساخت ها همچنان ادامه داشته و تلاش می‌کنیم تا با مشارکت حامیان محترم نسبت به ایجاد شرایط مطلوب تر اقدام نماییم.
در ادامه سرکار خانم حمزه لوییان از گروه حمایت از حیوانات زندگی نیز که طی قراردارد همکاری با سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت اقدام به عقیم سازی، درمان، تیمار و غذارسانی و ایجاد برخی زیرساخت ها با هزینه شخصی در محل سامانکده سگ های بلاصاحب می نماید به ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیت های انجام شده در چند ماه اخیر، و اقدامات اولویت دار و مورد نیاز پرداخت.
کریمی کرنق رئیس کمیسیون بهداشت،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر رشت نیز با استماع فعالیت های انجام شده و بازدید میدانی از جایگاه های احداث گردیده ضمن تشکر از کلیه تلاش ها بر رفع چالش های این حوزه و پیگیری موضوعات مطرح شده با همکاران شورایی و دستگاه های مربوطه از طریق مدیریت شهری تاکید کرد و مقرر گردید روند بهسازی جایگاه، راه دسترسی و سایر اقدامات طی برنامه ریزی های آتی دنبال گردد.

 

  نظرات