کاغذ زباله نیست؛ آغاز طرح جمع آوری و خریداری کاغذ در ادارات، سازمان ها و مدارس شهر رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت‌؛ طرح جمع آوری و خرید کاغذ های بازیافتی در ادارات، سازمان ها و مدارس سطح شهر رشت آغاز شده است. علی مقصودی، سرپرست این سازمان با بیان اینکه روزانه بیش از ۴٠ تن کاغذ در شهر رشت وارد مخازن پسماند می شود گفت : در صورت مخلوط شدن کاغذ با سایر زباله ها به ویژه زباله تر، ارزش بازیافتی آن از دست می رود. مقصودی با اشاره به میزان هزینه و منابع آب صرف شده برای تولید این میزان کاغذ افزود : حجم و وزن زیادی از کاغذها در ادارات و مدارس به پسماند تبدیل می گردد که ضرورت تفکیک از مبدا توسط رشتوندان و بازیافت کاغذ ها می بایست به انجام برسد.

 

سرپرست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با اشاره به اینکه برای جمع آوری کاغذها یک پیمانکار مستقل مامور این امر مهم گردیده افزود : ادارات و سازمان ها و مدارس می توانند نسبت به جمع آوری کاغذ ها در مخازن تعبیه شده اقدام و در محل نسبت به فروش آن به پیمانکار طرف قرارداد با این سازمان اقدام نمایند. وی در خصوص اخذ گواهینامه مدیریت پسماند و مدیریت سبز که بصورت سالیانه برای ادارات و مدارس صادر می شود شش عنوان را حائز اهمیت برشمرد که می بایست این موارد بطور کامل اجرایی گردد. این گزارش می افزاید عناوینی ششگانه شامل آموزش به پرسنل در خصوص تفکیک از مبدا، در نظر داشتن محل مناسب برای نگهداری پسماندهای خشک، نصب سطل مخصوص در داخل اتاق ها و راهروها، نصب لگوی انواع پسماند ها روی سطل ها، تحویل به پیمانکار پسماند خشک سازمان و ارائه مستندات انجام کار به سازمان – واحد فنی اجرایی می‌باشند که رعایت آن جهت اخذ گواهی الزامی است.

  نظرات