جلسه هماهنگی جهت برنامه ریزی آموزشی در سال ١۴٠٣ در مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک رشت

شورای اسلامی شهر و سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با همکاری آموزش و پرورش بر ترویج فرهنگ تفکیک از مبدا تاکید دارند.
با حضور رئیس کمیسیون توسعه پایدار و رئیس کمیسیون بهداشت،خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر رشت؛ جلسه هماهنگی جهت آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در مدارس ابتدایی نواحی یک و دو رشت برگزار گردید.
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ جلسه هماهنگی جهت برنامه ریزی آموزشی در سال ١۴٠٣ در مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک رشت با حضور سید حسین رضویان رئیس کمیسیون توسعه پایدار، حسن کریمی کرنق رئیس کمیسیون بهداشت، خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر رشت، علی مقصودی رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت، کامرانی و علی نژاد معاونین آموزش و پرورش ناحیه یک و دو و کارشناسان مربوطه برگزار شد.
علی مقصودی رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در این جلسه با اشاره به اهمیت آموزش مدیریت پسماند در مدارس بیان داشت : باید واقعیت را پذیرفت که وضعیت پسماند مطلوب نیست و جایگاه سراوان بیانگر این واقعیت است هرچند که تلاش شده اثرات آن را کاهش دهیم.
وی بزرگترین جامعه هدف و انسانی شمال کشور و شهر رشت را مردم این دیار برشمرد و افزود: اگر برنامه ریزی صحیح و بهتری برای این جامعه هدف انجام شود قطعا طبعات محیط زیستی سراوان کاهش می یابد.
مقصودی با اشاره به اقدامات انجام شده در سال گذشته افزود: آموزش در مدارس با همکاری آموزش و پرورش و بکارگیری یک گروه هنری و نمایشی در سال ١۴٠٢ آغاز گردید اما تا پیش از آن هیچگونه آموزشی اتفاق نیوفتاده بود و از این جنبه با برگزاری ١۵٠ برنامه از نقطه صفر رو به جلو حرکت کردیم اما به دلیل سالها عدم کار اجرایی و آموزشی هنوز نسبت به رسیدن به شرایط قابل قبول فاصله داریم لذا باید کار را با سرعت و کیفیت به انجام برسانیم.
مقصودی با بیان اینکه وظیفه ای داریم که با توجه به قانون مدیریت پسماند دستگاه های متعددی همچون صدا و سیما و آموزش و پرورش نیز باید پای کار باشند گفت: می توانیم با هم افزایی نسبت به ارتقای آموزش برای یک جامعه هدف بزرگ که دانش آموزان و کارکنان مدارس هستند اقدام نماییم.
در ادامه کارشناسان مربوطه به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و سید حسین رضویان رئیس کمیسیون توسعه پایدار شورای اسلامی شهر رشت نیز با اشاره به هدف گذاری مناسب تا پایان سال گفت : از آموزش و پرورش و سازمان پسماند درخواست دارم تا نمایندگان تام الاختیار خود را معرفی نموده تا با این اقدام به کاهش بروکراسی اداری منجر شود.
رضویان آموزش در مدارس را یک سرمایه گذاری بلند مدت برای تقویت و ارتقای فرهنگ محیط زیست شهر رشت برشمرد و افزود : شورای اسلامی شهر رشت از هر گونه کمکی در این زمینه مضایقه نخواهد کرد.

حسن کریمی کرنق دیگر عضو شورای شهر و رئیس کمیسیون بهداشت، خدمات شهری و محیط زیست نیز با اشاره به اینکه پیشنهادات خوبی در این جلسه مطرح شد و جای تشکر دارد که مباحث با جزئیات کامل به سمت اجرایی شدن می رود افزود : یکی از پیشنهادات بازدید معلمان مدارس از لندفیل سراوان بود که انتظار می رود در اردیبهشت ماه و هفته زمین پاک به انجام برسد.

در پایان این نشست مقرر شد هماهنگی های لازم در خصوص حضور آموزشگران، تقویم اجرایی برنامه های آموزشی و برگزاری همایش با عنوان دریافت کاغذهای بازیافتی برنامه ریزی و اجرایی گردد.

  نظرات