برگزاری جلسه بررسی عملکرد شرکت های جمع آوری پسماند خشک با حضور ریاست سازمان مدیریت پسماندها

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ نخستین جلسه بررسی عملکرد شرکت های جمع آوری پسماند خشک در مناطق پنجگانه شهر رشت با حضور علی مقصودی ریاست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در روز چهارشنبه ٢۵ مرداد ١۴٠٢ برگزار شد.

مقصودی هدف از برگزاری این جلسه را بررسی نقایص، احصاء مشکلات و ارائه راهکارها جهت بهبود عملکرد در راستای مدیریت پسماندهای قابل بازیافت شهری ذکر نمود.

نمایندگان  شرکت‌های طرف قرارداد با سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نیز جلوگیری از فعالیت افراد غیرمجاز و زباله گرد را یکی از دغدغه‌های مهم برشمردند که می‌بایست در آینده برای آن چاره اندیشی نمود.

از مباحث مطرح شده در این جلسه میتوان به تاکید بر افزایش خودروهای جمع آوری پسماند خشک، اهدای کیسه زباله به رشتوندان، ایجاد نظم در ساعات جمع آوری پسماند و نصب بنرهای اطلاع رسانی در مناطق پنجگانه شهر رشت اشاره نمود.

گفتنی است سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با هدف ترویج فرهنگ تفکیک از مبدا و بازیافت با عقد قرارداد با شرکت های پیمانکار نسبت به جمع آوری پسماند خشک در کلیه مناطق شهر رشت اقدام نموده و شهروندان محترم می‌توانند با تفکیک زباله تر و خشک در منزل، نسبت به انجام وظیفه شهروندی و کمک به حفظ و پاکیزگی شهر اقدام نمایند.

 

  نظرات