مسیری نو در ساماندهی سگ های بلاصاحب شهری

تعامل دو سویه حامیان حیوانات شهری با سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت، صبح یکشنبه یکم مرداد جلسه ای با حضور سرپرست سازمان و مسولان بازرسی، حراست، فنی و اجرایی و حامیان حیوانات شهری برگزار شد. سرپرست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با بیان اینکه هدف از دعوت و برگزاری این جلسه، هم افزایی و همکاری متقابل نیروهای اجرایی و

پیمانکاران با حامیان حیوانات از جمله سگ های بلاصاحب است افزود : این سازمان برای رضایت خاطر همشهریان و ایجاد آرامش در محیط شهر خود را مکلف به انجام وظایف قانونی می‌داند. علی مقصودی با اشاره به برخی شکایت ها و درخواست ها از این سازمان افزود : بر این اساس تلاش می‌کنیم تا انتظارات مردم را در جهت جمع آوری سگ هایی که مزاحمتی برای زیست شهروندان ایجاد نمایند جمع آوری کنیم. وی با بیان اینکه جهت رضایت خاطر حامیان حیوانات و ایجاد حس اعتماد و تعامل می‌توانیم به همکاری با شما امیدوار باشیم گفت : اقدامات موثر در مناطق پنجگانه شهر انجام می شود و سگ هایی که دارای تگ گوش بوده و واکسینه و عقیم شده اند جمع آوری نمی شوند مگر در صورت وجود شکایت از سوی شهروندان که می‌بایست همکاران با تجهیزات

مناسبت اقدام نمایند. در این نشست حامیان حیوانات نیز برخی نکات قابل توجه از جمله آموزش صحیح جمع آوری سگ ها، رعایت نکات ایمنی و لباس فرم مناسب و حضور نماینده آنان در هنگام جمع آوری را خواستار شدند. همچنین مقرر گردید زنده گیری شبانه به روزانه منتقل و سگ هایی که دارای توله بوده با مادر جمع آوری و با حضور نماینده حامیان حیوانات جهت ساماندهی اقدام گردد.

  نظرات