فعالیت ایستگاه های دریافت پسماند خشک در مناطق مختلف شهر رشت

فعالیت ایستگاه دریافت پسماند خشک در منطقه یک، بلوار شهید رجایی، خیابان شهید خوش خلقت، جنب ناحیه ۲ منطقه ١ شهرداری رشت
از کلیه شهروندان گرامی که با تفکیک از مبدا همکاری لازم را با سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به عمل می آورند تشکر می گردد.

شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند و یا با مراجعه به ایستگاه های ثابت پسماند خشک نسبت به تحویل آن اقدام نمایند.

آدرس ایستگاه های ثابت دریافت پسماند خشک از شهروندان تا کنون به نشانی زیر می باشند

منطقه یک :

-بلوار شهید رجایی، خیابان شهید خوش خلقت، جنب ناحیه ۲ منطقه ١  شهرداری رشت

-میدان توحید، روبروی پارک توحید

منطقه چهار:

-بلوار شهید بهشتی، خیابان استقامت، جنب ناحیه ٢ منطقه ۴ شهرداری رشت

-بلوار شهید افتخاری، پارک میخک، ناحیه ١ منطقه ۴ شهرداری رشت

منطقه پنج :

-شهرک مسکن مهر، میدان دوم

امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

  نظرات