رفت و روب و تنظیف معابر در شهرک شهید بهشتی در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

رفت و روب و تنظیف معابر در شهرک شهید بهشتی، گلستان شانزدهم، محدوده منطقه یک توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات