شستشو و رفت و روب و تنظیف در  زیر گذر شهدای گمنام در منطقه چهار شهرداری رشت

شستشو و رفت و روب و تنظیف در  زیر گذر شهدای گمنام توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات