تخلیه مخازن پسماند در بلوار حمیدیان واقع در منطقه چهار شهرداری رشت

تخلیه مخازن پسماند در بلوار حمیدیان منطقه چهار توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات