بازگشایی و رفع گرفتگی فاضلاب در خیابان دانشجو واقع در منطقه چهار شهرداری رشت

بازگشایی و رفع گرفتگی فاضلاب در کوچه هفتم خیابان دانشجو به وسیله خودروی واترجت سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات