شستشوی پل عابر پیاده در بلوار شهید بهشتی نبش شهرک شهید مفتح در منطقه چهار شهرداری رشت

شستشوی پل عابر پیاده در بلوار شهید بهشتی نبش شهرک شهید مفتح در منطقه چهار توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات