شستشوی مخازن جمع آوری پسماند در بلوار شهید بهشتی واقع در منطقه چهار شهرداری رشت

شستشوی مخازن جمع آوری پسماند در بلوار شهید بهشتی منطقه چهار توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات