تعمیر مخازن جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

تعمیر چرخ مخازن جمع آوری پسماند در بلوار امام خمینی (ره) منطقه سه انجام شد.
از کلیه شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نموده و از مخازن موجود در سطح شهر استفاده نمایند.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات