جمع آوری پسماند و تخلیه سطل های توری در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

رفت و روب و جمع آوری پسماند و تخلیه سطل های توری در کوچه های بلوار کشاورز منطقه سه توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
از کلیه شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات