جمع آوری و رفت و روب بتن ریخته شده در خیابانهای منطقه چهار شهرداری رشت

رفت و روب بتن و شن و ماسه در بلوار شیون فومنی در منطقه چهار توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
با رعایت نظافت شهر، برای داشتن شهری پاک در کنار پاکبانان سختکوش شهرمان باشیم.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات