جمع آوری و تحویل پسماند خشک،کاغذ و مقوا از ادارات سطح شهر رشت

جمع آوری و تحویل پسماند خشک، کاغذ و مقوا از ادارات سطح شهر توسط پیمانکار اختصاصی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام می شود.
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ پسماند خشک و ضایعات از ادارات سطح شهر جمع آوری می گردد.
در راستای نهادینه نمودن فرهنگ تفکیک از مبدا و بازیافت در ادارات شهر رشت، برنامه جمع آوری پسماند خشک، کاغذ و مقوا و ضایعات توسط پیمانکار اختصاصی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت ادامه داشته و طی روزهای آتی نیز کارگاه های آموزشی در سطح ادارات برگزار خواهد شد.
در طی روزهای اخیر اداراتی نظیر آب منطقه ای استان، اداره کل پزشکی قانونی، دانشگاه پردیس امام علی(ع) و بیمارستان رازی نسبت به جمع آوری، تفکیک و تحویل پسماند های خود اقدام نموده اند.
  نظرات