شستشوی مخازن جمع آوری پسماند در منطقه چهار شهرداری رشت

شستشوی مخازن جمع آوری پسماند در بلوار نامجو و فلکه گاز توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات