شستشوی پل عابر پیاده در بلوار شهید افتخاری واقع در منطقه چهار شهرداری رشت

شستشوی پل عابر پیاده در بلوار شهید افتخاری ،جنب خیابان امام حسین علیه السلام در منطقه چهار توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات