شستشوی علائم ترافیکی در زیرگذر پل شهدای گمنام واقع در منطقه چهار شهرداری رشت

شستشوی علائم ترافیکی در زیرگذر پل شهدای گمنام در منطقه چهار توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات