جمع آوری ضایعات و شاخ و برگ درختان در مناطق مختلف شهر رشت

جمع آوری ضایعات و شاخ و برگ درختان در مناطق مختلف شهر توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات