شستشوی پل عابر پیاده و مخازن جمع آوری پسماند در بلوار شهید بهشتی نبش خیابان شهدا

شستشوی پل عابر پیاده و مخازن جمع آوری پسماند در بلوار شهید بهشتی نبش خیابان شهدا توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات