رفت و روب و پاکسازی در خیابان امام خمینی (ره) در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

رفت و روب و پاکسازی در خیابان امام خمینی (ره) توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات