کارگاه آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در اداره آب و فاضلاب شهرستان رشت

کارگاه آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در اداره آب و فاضلاب شهرستان رشت برگزار شد.
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در راستای ترویج فرهنگ تفکیک از مبدا در ادارات شهر رشت، یک دوره آموزشی با موضوع مفاهیم و شیوه های مدیریت پسماند، قوانین و مقررات، مزایای تفکیک از مبدا و شیوه تهیه کمپوست از زباله تر برای کارکنان اداره آب و فاضلاب شهرستان رشت توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برگزار شد.

لازم به ذکر است که این سازمان در نظر دارد تا این کارگاه آموزشی را در کلیه ادارات شهر رشت برای ارتقا دانش محیط زیستی کارکنان ادارات برگزار و با اهدای سطل کارتن پلاست و مراجعات پیمانکار پسماند خشک ویژه ادارات نسبت به دریافت پسماند خشک تفکیک شده اقدام نماید.

  نظرات