شستشوی پل های عابر پیاده واقع در منطقه چهار شهرداری رشت

تکمیل شستشوی پل عابر پیاده در بلوار شهید افتخاری ،جنب خیابان امام حسین علیه السلام در منطقه چهار توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات