تنظیف، شستشو و رفت و روب پل های سطح شهر رشت

تنظیف، شستشو و رفت و روب پل های جانبازان، گاز، رازی و یخسازی توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت انجام شد.
از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات