ارزیابی مثبت نمایندگان وزیر کشور از وضعیت لندفیل سراوان

دکتر طهوری نماینده و مشاور وزیر کشور همراه با دکتر احمدی مدیرکل پسماند سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور با حضور در لندفیل سراوان از وضعیت پیشرفت پروژه بهسازی دفنگاه سراوان رشت بازدید کردند.

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ علی مقصودی رئیس این سازمان با اعلام این خبر افزود :  صبح شنبه و با استقبال شهردار و ریاست محترم شورای اسلامی شهر رشت، دکتر طهوری مشاور و نماینده وزیر کشور همراه با دکتر احمدی مدیرکل پسماند سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور از لندفیل سراوان بازدید نمودند.

مقصودی با اشاره به اینکه پروژه بهسازی لندفیل سراوان تا کنون ۶٠ درصد پیشرفت فیزیکی دارد گفت : در این بازدید از مراحل بهسازی دفنگاه گزارشی ارائه و اقدامات صورت گرفته تشریح شد که مقرر گردید اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه تخصیص یابد.

  نظرات