آغاز فرآوری و انتقال لاستیک های مستعمل در دفنگاه سراوان

لاستیک های مستعمل دپو شده در محل دفن زباله سراوان رشت در چرخه بازیافت قرار گرفت.

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛
با پیگیری واهتمام سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و پس از چندین سال وقفه و دپوی تعداد قابل توجه ای لاستیک مستعمل ،پیمانکار فرآوری و انتقال لاستیک های دپو شده در محل دفن زباله شروع به کار کرد.

فرآوری لاستیک های مستعمل با هدف جلوگیری از آلودگی و ورود به چرخه بازیافت پسماند انجام می‌گیرد.

  نظرات