امروز پنج شنبه, 05 خرداد 1401 - Thu 05 26 2022

منو

اقدامات فنی و مهندسی در محل دفن زباله در یک روز بارانی

اقدامات فنی و مهندسی در محل دفن زباله در یک روز بارانی

تسطیح و دفن زباله

شن ریزی و پوشش دفنگاه

سم پاشی

کنترل بو

کنترل و مدیریت خودروهای حمل زبالهمجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید