Logo

سمپاشی و گندزدایی شهرک سیداحمد خمینی

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به منظور جلوگیی از شیوع ویروس کرونا در سطح شهر و نیاز گسترده به ضد عفونی کردن، عملیات ضد عفونی و گند زدایی در شهرک سید احمد خمینی صورت پذیرفت.

1390 1392 © تمام حقوق این سایت متعلق به گروه طراحی خلیلان رسانه می باشد .