امروز پنج شنبه, 26 فروردين 1400 - Thu 04 15 2021

منو

سمپاشی و گندزدایی سراوان و روستاهای تابعه

به گزارش امور ارتباطات سازمان،سمپاشی و گندزدایی سراوان و روستاهای تابعه توسط حوزه معاونت دفن و پردازش سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت صورت گرفت.مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید