خروجی اخبار

 مهندس علی مقصودی معاون خدمات شهری شهرداری رشت، علیرضا حاجی پور رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری، مدیران و کارشناسان این سازمان و جمعی از خبرنگاران از محل لندفیل سراوان بازدید کردند و در جریان چگونگی اقدامات انجام شده در این محل دفنگاه زباله قرار گرفتند.

  هفته گذشته مهندس علی مقصودی معاون خدمات شهری شهرداری رشت در بازدید از دفنگاه زباله ی سراوان در جریان اهم اقدامات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در لندفیل سراوان قرار گرفت

 به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت، برنامه ی آموزشی - تفریحی، "کارناوال  شادی و آموزش" صبح روز سه شنبه ی گذشته در دبستان حضرت رقیه ی امین الضرب رشت برای کودکان دبستانی لحظات شاد و به یاد ماندنی فراهم کرد.

 

 به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت، برنامه ی آموزشی - تفریحی، "کارناوال  شادی و آموزش" صبح روز سه شنبه ی گذشته در دبستان حضرت رقیه ی امین الضرب رشت برای کودکان دبستانی لحظات شاد و به یاد ماندنی فراهم کرد.

 

به زودی برنامه های آموزشی ویژه برای پاکیاران در مدارس توسط سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت اجرایی می گردد .

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در تداوم برگزاری کارناوالهای شادی و آموزش در مدارس ابتدایی رشت، برنامه ی مفرح آموزشی روز سه شنبه وچهارشنبه در مدارس دخترانه ی نجات اللهی و قلی پور برگزار شد.

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت همچنین اعلام کرد: در هفته جاری بیش از ۶۰۰ دانش آموز زیر پوشش طرح آموزشهای زیست محیطی، تفکیک زباله از مبدا و آموزشهای مربوط به پاکیاران قرار گرفتند.