سمپاشی دفنگاه زباله ی سراوان با امکانات و تجهیزات جدید با جدیت دنبال می شود
 
تصویر قبلی
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
تازه سازی