مدیرعامل سازمان

 

وب لینک

سایت سازمانهای مدیریت پسماندهای کشور

 

http://pasmand.tehran.ir/

تهران

https://wmo.mashhad.ir/

مشهد

http://www.isfahan.ir/Index.aspx?lang=1&sub=31

اصفهان

http://karaj.ir/HomePage.aspx?TabID=4664&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR

کرج

http://pasmand.tabriz.ir/

تبریز

http://www.shiraz.ir/bazyaft

شیراز

http://wm.ahwaz.ir/

اهواز

http://www.qom.ir/Index.aspx?tempname=bazyaft91&lang=1&sub=50&epageId=8251

قم

 

کرمانشاه

http://pasmand.urmia.ir/

ارومیه

http://portalzahedan.ir/HomePage.aspx?TabID=4656&Site=douranportal&Lang=fa-IR

زاهدان

http://bazyaft.kermancity.ir/

کرمان

http://www.swmarak.ir/

اراک

http://wm.hamedan.ir/

همدان

 

اضافه کردن نظر