اثرات مخرب شیرابه بزرگترین دفنگاه شمال کشور برخاک منطقه

 

.

چکیده:

از مشکلات عمده در ارتباط با مدیریت مراکز دفن مواد زاید شهری، آلودگی ناشی از شیرابه های تولید شده در منابع مختلف زیستی از جمله خاک می باشد. اصولاً مراکز دفنی که در نواحی با بارندگی زیاد قراردارند (استان گیلان- سراوان) تولید شیرابه به مراتب بیشتر از مراکز دفن دیگر است؛ در نتیجه خطر جاری شدن شیرابه و آلودگی آن ها نسبتاً بالاست.

محل تلنبار سراوان به عنوان تنها محل دفع پسماندهای تولیدی حوزه مرکزی گیلان و بزرگترین سایت دفع شمال کشور می باشد. این محل در 20 کیلومتری جنوب شهر رشت ( º49 و '37 شمالی وº37 و ´4 شرقی )در ارتفاع 200 متری از سطح دریا واقع شده است. با توجه به میزان بالای مواد آلی، درصد بالای رطوبت (63% وزنی) پسماندها می توان برآورد کرد میانگین حجم شیرابه تولیدی حدود 125 مترمکعب در روز است. لذا با در نظر گرفتن شیب کم زمین، پایین بودن قابلیت زهکشی طبیعی، همجواری با دریا، نفوذ پذیری بالای خاک منطقه از یک سو و همچنین وجود بافت لومی شنی با سنگریزه در محل تلنبار زباله امکان نفوذ شیرابه از خاک محل تلنبار زباله که بدون لایه نفوذناپذیر می باشد، بسیار بالاست.

عدم پیش بینی لازم و مدیریت نادرست درگذشته های نه چندان دور، سبب ایجاد انواع آلودگی در این محدوده شده است. تحقیق موجود به بیان شرایط بزرگترین دفنگاه غیربهداشتی شمال ایران و اثرات ناشی از آن بر خاک محدوده می پردازد تا با استفاده از اطلاعات حاصله در این خصوص مدیریتی صحیح به منظور حفظ منابع زیستی اعمال گردد.

 

کلمات کلیدی: آلودگی خاک، دفنگاه، سراوان، شیرابه.

 

اضافه کردن نظر