علیرضا حاجی پور : مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت

 

سوابق کاری :

 

 

 
 
 
 

اضافه کردن نظر