خروجی اخبار

 به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ به دنبال برگزاری نشست مشترک مدیران شهرداری با مهندس مقصودی معاون خدمات شهرداری رشت در هفته ی گذشته و تصمیمات اتخاذ شده در این نشست، از صبح روز سه شنبه ۱۹دیماه امسال عملیات پاکسازی و رفت و روب محلات ۵۵گانه ی رشت آغاز شد.

 جلسه ی ستاد بحران شهرداری رشت با حضور محمدباقر بشردانش مدیر هماهنگی خدمات شهری شهرداری رشت، بابک رمضانی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری، علیرضا حاجی پور رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری و شماری دیگر از مدیران شهری برگزار شد.

  هفته گذشته مهندس علی مقصودی معاون خدمات شهری شهرداری رشت در بازدید از دفنگاه زباله ی سراوان در جریان اهم اقدامات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در لندفیل سراوان قرار گرفت

 مهندس علی مقصودی معاون خدمات شهری شهرداری رشت، علیرضا حاجی پور رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری، مدیران و کارشناسان این سازمان و جمعی از خبرنگاران از محل لندفیل سراوان بازدید کردند و در جریان چگونگی اقدامات انجام شده در این محل دفنگاه زباله قرار گرفتند.

 به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت، برنامه ی آموزشی - تفریحی، "کارناوال  شادی و آموزش" صبح روز سه شنبه ی گذشته در دبستان حضرت رقیه ی امین الضرب رشت برای کودکان دبستانی لحظات شاد و به یاد ماندنی فراهم کرد.