سازمان مدیریت پسماند  در نظر دارد نسبت به  برگزاری یک دوره مسابقات فوتسال (جام مأمورین نجات زمین)از تاریخ 93/10/19 لغایت93/10/23 ، به منظور تقویت روحیه و شادابی نیروی انسانی این حوزه اقدام نماید.

در این دوره تیم های کارگران خدماتی شرکتهای رفت و روب در سالن فوتسال  شهرداری رشت به رقابت می پردازند و به سه تیم اول جوایزی به رسم پاداش زحمات اهدا خواهد شد.

 

اضافه کردن نظر