بازدید نائب رئیس محترم کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر رشت

به اتفاق مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند  از وضعیت خدمات رفت و روب سطح شهر

طی این بازدید سرکار خانم شیرزاد نائب رئیس محترم کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر رشت به رسیدگی به محلات حاشیه ای و مسیرهای فرعی، پرداخت به موقع حقوق کارگر ها و پرسنل شاغل در حوزه ، رعایت نظافت شخصی و استفاده از لباس مناسب و تجهیزات ایمنی توسط کارگران و نظافت مرتب مخازن سطح شهر تأکید نمودند. و جناب آقای مرتضی شریفی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند  به تشریح نحوه خدمت رسانی به شهروندان و زحمات عوامل اجرایی  در مناطق پنجگانه شهرداری رشت پرداختند.

 

 

     

 

اضافه کردن نظر