گزارش تصویری روز اول برگزاری جشنواره مجسمه های بازیافتی شهر رشت  

 

 

                 

اضافه کردن نظر