در راستای اهداف سازمان مدیریت پسماند انجام شد

نشست مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با مدیران انجمن های مردم نهاد

 

به گزارش روابط عمومی سازمان، نشستی ظهر امروز یکشنبه 31 خرداد از سوی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با مدیران انجمن های مردم نهاد فعال در زمینه محیط زیست انجام شد.

 

 

در این نشست که با هدف ارائه برنامه ها و شنیدن سخنان طرفین به منظور دستیابی به اهداف مشترک انجام شد ، مرتضی عاطفی مدیرعامل سازمان به بیان اهمیت  ایجاد روابط دوسویه  و تقویت آن از سوی طرفین اشاره کرد و گفت با عنایت به وجود محدودیت های مالی و نیروی انسانی سازمان،استفاده از توان فکری و نیروی  انسانی انجمن های مردم نهاد با  توجه به اولویت بندی برنامه های سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری در موضوع فرهنگ سازی از اقدامات آتی و در دست اقدام این سازمان خواهد بود. عاطفی در ادامه با اشاره به پر رنگ کردن نقش مشارکت مردم در موضوع پسماند و شفاف سازی برنامه های سازمان در آینده با مشارکت انجمن های مردم نهاد گفت: این سازمان در حال تدوین چشم انداز برنامه های دوساله با اولویت برنامه های کوتاه مدت در جهت رسیدن به شرح وظایف و تکالیف قانونی که بر عهده این سازمان گذارده شده است می باشد و از هر گونه طرح و اقدامی که راه رسیدن به این اهداف را کوتاه تر نماید استقبال خواهد نمود.

در ادامه این نشست نیز مدیران انجمن های مردم نهاد توجه به اهمیت نقش آموزش و نفوذ در خانواده ها را از اولویت های برنامه های خود اعلام نمودند و  بیان داشتند که آماده همکاری و تعامل مشترک در این راستا با سازمان مدیریت پسماند می باشند.

 

 

 

اضافه کردن نظر