توسط سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري و موسسه مردم نهاد سرزمين ايده آل ما برگزار مي­شود

پاكسازي حاشيه پارك و رودخانه زرجوب

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري رشت، اين سازمان برنامه مشاركتي را با موسسه سرزمين ايده آل ما با هدف حفاظت از خاك و جلوگيري از تخريب و آلودگي­هاي محيط زيست در روز جمعه 12 تيرماه از ساعت 9 صبح در مكان پارك توحيد گلسار و در امتداد رودخانه منتهي به خيابان زرجوب، انجام خواهد داد.

 

 

بنا بر اين گزارش، گفتني است: معضلات زيست محيطي پسماندها در استان­ها بويژه در استان گيلان و حاشيه­ رودخانه هاي شهر رشت، مشكلات اساسي براي منابع خاك، آب، بهداشت و محيط­ زيست ايجاد كرده است. لذا رويكرد اساسي و اصلي اين سازمان جلب توجه همكاري انجمن­هاي مردم نهاد فعال در زمينه محيط زيست به منظور اجراي برنامه­هاي مشاركتي در راستاي اهداف تبيين شده با رويكردي مثبت در سطح شهر و استان انجام خواهد شد.

 

اضافه کردن نظر