گزارش تصویری

پاکسازی مشارکتی سازمان مدیریت پسماند و اداره کل زندانهای گیلان

9 تیر 94

 

 

 

 

  

 
 
 
 

اضافه کردن نظر