مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری رشت در اختتامیه جشنواره گل های شمعدانی عنوان کرد:

زبان هنر می تواند گره گشای مشکلات شهری ما باشد

مرتضی عاطفی مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری رشت در مراسم اختتامیه جشنواره گل های شمعدانی که در روز چهارشنبه 31تیرماه در پارک توحید گلسار رشت برگزار شد، حضور مردم در اولین کار مشارکتی را در حد گسترده دانست و گفت: برنامه ریزی فرهنگی در حوزه آموزش  و ارتفای شهروندی با مشارکت شهروندان امکان پذیر است.

 

 

 

عاطفی برنامه ریزی در برگزاری این جشنواره را موفقیت آمیز بیان کرد و گفت: معتقدم برگزاری این چنین برنامه هایی می تواند رویکرد بخش های مختلف برای آینده را مشخص کند. مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری رشت راه رسیدن به اهداف سازمان مدیریت پسماند را  فرهنگ سازی با مشارکت بیش تر مردم عنوان کرد.

وی گفت: زبان هنر وقتی با مشارکت مردمی همراه شود، می تواند بسیاری از گره های مشکلات شهری ما را باز کند. 

 

           

اضافه کردن نظر